Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Imputointi

Imputointi eli paikkaus tarkoittaa havaintoaineistossa olevan puutteen tai poikkeavan havainnon korvaamista jollain imputointimenetelmällä. Imputointimenetelmät jaetaan kahteen päätyyppiin imputointikierrosten määrän suhteen: kertaimputointiin, jossa puute korvataan yhdellä arvolla, ja moni-imputointiin, jossa havaintoja monistetaan esim. 10 kertaa ja joka kerralla malli voi tuottaa erilaisen korvauksen puutteellisuudelle. Kertaimputointimenetelmiä ovat mm. looginen imputointi (korjataan loogisesti mahdottomat virheet, esim. lapsi ei voi olla vanhempi kuin vanhempansa), hot deck -imputointi, jossa puutteelle haetaan arvo toiselta vastaajalta, cold deck -imputointi, jossa havainto haetaan saman vastaajan edellisestä vastauksesta, lähimmän naapurin hot deck -imputointi, jossa arvo haetaan mahdollisimman samankaltaiselta vastaajalta, regressio- ja muut malliperusteiset menetelmät, jossa käytetään tilastollista mallia ennustamaan arvo puutteelle jne.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa