Informaatiosektori

Information economy sector: Informaatiosektori OECD

OECD:n suositus vuodelta 2006, joka perustuu YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.4:n toimialoihin.

Informaatiosektoriin kuuluu ICT-sektori (tavaratuotanto ja palvelutuotanto) ja sisältötuotanto.

Euroopassa käytetyn NACE Rev.2. luokituksen pohjalta Suomessa käytetty toimialaluokitus (TOL 2008) on seuraava:

ICT-SECTOR : ICT-sektori
261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
263 Viestintälaitteiden valmistus
264 Viihde-elektroniikan valmistus
268 Tallennevälineiden valmistus
4651 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
4652 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa
582 Ohjelmistojen kustantaminen
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut;
verkkoportaalit
951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus

CONTENT AND MEDIA SECTOR : Sisältötuotanto
581 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
591 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatoiminta
592 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
601 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
602 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
639 Muu tietopalvelutoiminta


http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdfMääritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

OECD:n suositteleman ICT-sektori -käsitteen täydennyksenä Suomessa käytetään informaatiosektorin käsitettä, johon ICT-sektorin (tieto- ja viestintätekniikkatoimialojen) lisäksi luetaan sisältötuotanto:

Tavaratuotanto
Palvelutuotanto
Sisältötuotanto
221 Kustantaminen
7413 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
7414 Liikkeenhoidon konsultointi
744 Mainospalvelu
921 Elokuva- ja videotoiminta
922 Radio- ja televisiotoiminta
924 Uutistoimistot.

Eräissä tapauksissa informaatiosektoria on tarpeen kuvata laajemmin, jolloin rajaukseen sisältyvät em. toimialojen lisäksi myös seuraavat sisältötuotannon toimialat:

Laaja informaatiosektori: ICT-sektori + sisältötuotanto + seuraavat toimialat:

222 Painaminen
223 Ääni, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen
73 Tutkimus ja kehittäminen
71401 Videofilmien vuokraus
7485 Sihteeri- ja käännöspalvelu
(923 Muut kulttuuri ja viihdepalvelut)
(925 Kirjastot, arkistot, museot jne.).Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2008

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa