Käytetty kokonaisenergia

Käytetty kokonaisenergia sisältää sähkön ja lämmön tuotantoon käytetyt polttoaineet sekä vesi-, tuuli- ja ydinvoiman yhteismitallistettuna primäärienergiaksi. Vesi- ja tuulivoima yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (3,6 TJ/GWh) ja ydinvoima lasketaan 33 %:n hyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 TJ/GWh). Käytäntö vastaa kansainvälisten energiatilastojen laskentatapaa.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa