De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Förbrukad totalenergi

Förbrukad totalenergi innehåller de bränslen som använts vid el- och värmeproduktionen samt vatten-, vind- och kärnkraft som gjorts kommensurabla med primärenergi. Vatten- och vindkraft görs kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 TJ/GWh) och kärnenergi räknas med verkningsgraden 33 procent av producerad kärnkraft (10,91 TJ/GWh). Praxisen motsvarar beräkningssättet för internationell energistatistik.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa