Korrelaatio

Korrelaatio on kahden muuttujan välisen tilastollisen riippuvuuden mitta. Tavallisesti sanalla viitataan Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimeen, joka on lineaarisen (suoraviivaisen) riippuvuuden mitta. Pearsonin korrelaatio lasketaan vähintään välimatka-asteikollisille muuttujille, kun taas Spearmanin tai Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin lasketaan järjestysasteikollisille muuttujille.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Korrelaatio on kahden muuttujan välisen tilastollisen riippuvuuden mitta. Tavallisesti sanalla viitataan Pearsonin tulomomenttikertoimeen, joka on lineaarisen (suoraviivaisen) riippuvuuden mitta. Pearsonin korrelaatio lasketaan vähintään välimatka-asteikollisille muuttujille, kun taas ns. Spearmanin korrelaatiokerroin lasketaan järjestysasteikollisille muuttujille.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa