Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Kotimainen raaka-aineiden kulutus (RMC)

Kotimainen raaka-aineiden kulutus (RMC, Domestic Raw Material Consumption) mittaa raaka-aineiden kotimaista loppukäyttöä sisältäen kotimaiset ja tuonnin raaka-aine-ekvivalentit. Se lasketaan lisäämällä kotimaisiin suoriin panoksiin tuotujen, ja vastaavasti vähentämällä vietyjen raaka-aineiden ja jalosteiden raaka-aine-ekvivalentit, eli ne panokset, jotka maassa on tarvittu tuodun tai viedyn materiaalimäärän tuottamiseen. Se on tarkempi kuvaus ympäristöön kohdistuvista rasitteista kuin kotimainen materiaalien kulutus ja myös mielekkäämpi indikaattori eri maiden väliseen vertailuun.

RMC = DE + IMPrme – EXPrmeMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa