Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Kurssimuotoinen opiskelu

Kurssimuotoinen opiskelu:

- tapahtuu työaikana ja työnantajan kustantamana (osittain tai kokonaan)
- on ennalta suunniteltua ja erikseen järjestettyä (ei tapahdu työtehtävien yhteydessä)
- opiskelulla on tavoitteet ja ohjelma ja sitä antavat ohjaajat, opettajat tai luennoitsijat
- opiskelu voi tapahtua lähiopiskeluna ja/tai verkkokoulutusympäristössä.

Kurssimuotoinen opiskelu voi olla joko sisäisesti järjestettyä (yrityksen itse suunnittelema tai järjestämä) tai ulkoisesti järjestettyä (yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelema ja järjestämä).

Kurssimuotoiseen opiskeluun ei lueta mukaan työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa ohjattua opiskelua, lyhytaikaista työtehtävien vaihtoa, lyhytaikaisesti toisiin työtehtäviin siirtymistä ja opintokäyntejä, osallistumissa oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille, oppimista oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa eikä itse ohjattua opiskelua, joka voi tapahtua esim. verkkokoulutusympäristössä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa