Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Maksuvalvonta-aineisto

Verohallinnon maksuvalvonta-aineisto sisältää kuukausittaisia arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia koskevia tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys. Maksuvalvonta-aineisto kattaa kaikki kuukausivalvonnassa olevat arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä säännöllisesti palkkoja maksavat työnantajat eli lähes koko Suomen yritystoiminnan. Ennen vuotta 2010 indeksin laskennassa käytetään arvolisäverotuksen ja työnantajasuoritusten maksuvalvonta-aineistoa.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1995 - 31.12.2009

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa