Betalningsövervakningsmaterial

Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial innehåller månadsvisa uppgifter om mervärdesbeskattning och arbetsgivarprestationer. Observationsenheten är företag. Betalningsövervakningsmaterialet täcker alla mervärdesbeskattningsskyldiga företag, som omfattas av månadsövervakning samt arbetsgivare som regelbundet betalar ut löner, dvs. nästan hela företagsverksamheten i Finland. Före år 2010 användes vid indexberäkningen betalningsövervakningsmaterial med moms och arbetsgivarprestationer.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2009

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa