Exportomsättning

Värdeindex för försäljning av varor och tjänster till utlandet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa