FOB-pris

Värdet av varorna till baspris. Säljaren levererar varan till köparen i inlastningshamnen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Pris fritt ombord (free on board). Säljaren anses ha levererat varan då den i en bestämd hamn är lastad på fartyget.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa