Periodskattematerial

Skatteförvaltningens periodskattematerial innehåller månadsvisa och kvartalsvisa uppgifter om arbetsgivarprestationer och när det gäller uppgifter om momsbeskattningen också årliga uppgifter. Observationsenheten är företag. Periodskattematerialet täcker alla momsskyldiga företag som omfattas av skattekontoförfarandet samt arbetsgivare som betalar löner, dvs. nästan hela företagsverksamheten i Finland. Fr.o.m. år 2010 används periodskattematerial som innehåller uppgifter om momsbeskattning och arbetsgivarprestationer.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2010 - 31.12.2016

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa