Kausiveroaineisto

Verohallinnon kausiveroaineisto sisältää kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia työnantajasuorituksia koskevia tietoja ja arvonlisäverotusta koskevien tietojen osalta myös vuosittaisia tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys. Kausiveroaineisto kattaa kaikki verotilimenettelyssä mukana olevat arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä palkkoja maksavat työnantajat eli lähes koko Suomen yritystoiminnan. Vuodesta 2010 alkaen indeksin laskennassa käytetään arvolisäverotus- ja työnantajasuoritustietoja sisältävää kausiveroaineistoa.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.2010 - 31.12.2016

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa