Orderingång inom exporten

Orderingång inom exporten beskriver värdet på nya beställningar som företag som hör till industrin får från exportländerna under en månad. De nya beställningarna anses beskriva kommande produktion, omsättning och export.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa