Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Merkittävä virhe, vaikuttava virhe

Tutkittavassa muuttujassa oleva virhe, jolla on merkittävä vaikutus muuttujista laskettaviin tunnuslukuihin. Virheen merkittävyys saadaan laskemalla sen riski ja vaikuttavuus estimaattiin. Selektiivisessä editoinnissa merkittävä virhe on havainto, jonka pisteluku on suurempi kuin leikkausarvo.
Merkittävien virheiden etsimisen pohjana ovat editointisääntöjen määrittely, valikoiva (selektiivinen) editointi ja makroeditointi.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa