Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Muut liiketoiminnan kulut

Muut liiketoiminnan kulut (finrep -raportointi)
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät käyvän arvon mallilla lasketut aineelliset hyödykkeet, sijoituskiinteistöt, vuokrakulut (sis. kiinteistövuokrat, laite-, esine-, ja liikennevälinevuokrat), fuusiotappiot, maksut vakuutusrahastoille, sijoittajien korvausrahastoille, muut vakuutus- ja turvallisuuskulut, valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut sekä muut liiketoiminnan kulut yhteensä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa