Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader (finrep-rapportering)
Övriga rörelsekostnader omfattar materiella tillgångar, förvaltningsfastigheter, hyreskostnader (inkl. fastighetshyror, hyror för utrustning och föremål samt hyror för trafikmedel), fusionsförluster, avgifter till försäkringsfonder, avgifter till ersättningsfonder för investerare, övriga försäkrings- och säkerhetsutgifter, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter samt övriga rörelsekostnader totalt som beräknats enligt modellen för verkligt värde.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa