Finansiella tjänster

Finansiella tjänster täcker i huvudsak bankernas och övriga finansiella företags finansieringsförmedling och stödtjänster med undantag av försäkrings- och pensionstjänster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Finansiella tjänster är serviceavgifter i anslutning till förmedling av finansiering och placeringsverksamhet (inkl. emission av värdepapper), såsom kommissioner, förmedlings-, rådgivnings-, förvarings- och medelanskaffningstjänster m.m. samt arvoden för valutaväxling. Här bokförs också avgifter utöver den verkliga räntan på lån, depositioner och skuldbrev, men alltså inte ränteinkomster eller -utgifter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa