De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Fordringar på allmänheten och offentliga samfund

Krediter och andra fordringar på allmänheten och offentliga sektorn.
Allmänheten (fordringar på/skulder till allmänheten) inbegriper hushåll, företag, icke vinstdrivande samfund, försäkringsinstitut och andra finansinstitut med undantag för kreditinstitut.

Offentliga sektorn omfattar stat, kommuner och samkommuner, Ålands landskapsförvaltning, arbetspensionsinrättningar och andra socialskyddsfonder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa