Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Myytäväksi aiottu tuotanto

Hyödyketilaston myytäväksi aiottu tuotanto sisältää toimipaikan kaiken myyntiä varten valmistetun kalenterivuoden tuotannon siitä riippumatta, onko tuotanto myyty vai varastoitu myöhempää myyntiä varten.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 31.12.2006

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa