Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Myyty tuotanto

Myyty tuotanto tarkoittaa kalenterivuoden aikana tapahtunutta kotimaisen tuotannon myyntiä yrityksen ulkopuolelle tai sen toiselle oikeudelliselle yksikölle tuotannon valmistusajankohdasta riippumatta.

Myyty tuotanto sisältää myös varastosta myynnin. Myydyn tuotannon arvoon tai määrään ei sisällytetä kauppatavaroiden myyntiä eli ilman jatkojalostusta sellaisenaan edelleen myytyjä tavaroita.

Vuodesta 2021 alkaen alihankintatuotanto tilastoidaan erikseen eikä se sisälly myydyn tuotannon tietoihin. Aiempina vuosina muuttuja myyty tuotanto sisälsi myös alihankintatuotannon tiedot.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Teollisuuden hyödyketilastossa myydyllä tuotannolla tarkoitetaan yrityksen tai toimipaikan valmistaman tuotannon kalenterivuoden aikana tapahtunutta myyntiä yrityksen ulkopuolelle, tuotannon valmistusajankohdasta riippumatta.

Myyty tuotanto sisältää myös varastosta myynnin. Myydyn tuotannon arvoon tai määrään ei sisällytetä niiden tavaroiden myyntiä, jotka on sellaisenaan, ilman jatkojalostusta, myyty edelleen toisille yrityksille (kauppatavarat).Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 31.12.2020

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa