Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen koulutus

Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomina näyttötutkintoina. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää näytöt osana valmistavaa koulutusta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1995 - 31.12.2020

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa