Normaali työaika

Työllisen normaali viikoittainen työaika päätyössä. Normaaliin työaikaan luetaan mukaan säännöllinen ylityö.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 6.9.2010

Työllisen työehtosopimuksen mukainen tai muutoin työnantajan kanssa sopima normaali viikoittainen työaika päätyössä. Ylitöitä ei lasketa mukaan.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1970 - 31.12.1996

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa