Normal arbetstid

Den sysselsattas normala arbetstid per vecka i huvudsysslan. Omfattar även regelbundet övertidsarbete.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 6.9.2010

Den sysselsattas normala arbetstid per vecka i huvudsysslan enligt kollektivavtal eller annat avtal med arbetsgivaren. Omfattar inte övertidsarbete.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1970 - 31.12.1996

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa