Normeerattu arvo

Arvojen normeeraaminen eli standardointi ns. z-arvoiksi tarkoittaa sitä, että havaintoarvojen jakauman keskiarvoksi tulee nolla ja hajonnaksi yksi. Tämän toimenpiteen tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä yksittäisen mittauksen tulos tarkoittaa suhteessa koko aineistoon eli standardoitu arvo ilmoittaa havaintoarvon suhteellisen aseman mitatun ominaisuuden jakaumassa.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa