Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Oikeudellinen yksikkö

Oikeudellinen yksikkö on yhteisö tai liiketoiminnan harjoittamista varten rekisteröitynyt organisaatio.

Oikeudellinen yksikkö yksilöidään y-tunnuksella. Oikeudellisia yksiköitä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, osuuskunta, valtion liikelaitos ja säätiö.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Yksikkö, jolle yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) on annettu y-tunnus. Tällaisia yksiköitä ovat liikeyritysten lisäksi julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yritysrekisterin tilastoyksikkö.

Määrittely perustuu tilastoyksikköasetukseen (ETY 696/93).Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 21.8.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa