Oikeudellinen yksikkö

Oikeudellinen yksikkö on yhteisö tai liiketoiminnan harjoittamista varten rekisteröitynyt organisaatio.

Oikeudellinen yksikkö yksilöidään y-tunnuksella. Oikeudellisia yksiköitä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, osuuskunta, valtion liikelaitos ja säätiö.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Yksikkö, jolle yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) on annettu y-tunnus. Tällaisia yksiköitä ovat liikeyritysten lisäksi julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yritysrekisterin tilastoyksikkö.

Määrittely perustuu tilastoyksikköasetukseen (ETY 696/93).Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 21.8.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa