Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yritys

Yritys on päätöksenteossaan itsenäinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi.

Yritys on sama kuin oikeudellinen yksikkö, jos oikeudellinen yksikkö ei ole osa konsernia. Muussa tapauksessa yritys on konserni tai sen osa.

Yrityksen määrittely perustuu tilastoyksikköasetukseen (ETY) 696/93.

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat
- ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä
- oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, taloudellinen yhdistys ja avoin yhtiö)
- julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset
- asuntoyhteisöt.

Yrityksen määrittely perustuu tilastoyksikköasetukseen (ETY) 696/93 ja yritysrekisteriasetukseen (EY) 177/2008.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 5.3.2008 - 21.8.2019

Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat
- ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä
- oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, taloudellinen yhdistys ja avoin yhtiö)
- julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset
- asuntoyhteisöt.

Tilastoon valitaan yritykset, joiden toiminta-aika tarkasteluvuonna ylittää puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tulee työllistää yli puoli henkilöä tai liikevaihdon tulee olla vähintään tietyn suuruinen. Liikevaihtoraja on 9134 euroa vuonna 2003. Sitä tarkistetaan vuosittain BKT markkinahintaan hintaindeksillä.

Yrityksen määrittely perustuu tilastoyksikköasetukseen (ETY 1993/696) ja yritysrekisteriasetukseen (ETY 1993/2186).Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 4.3.2008

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa