Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Oppilaitosryhmä

Toimialaluokituksessa (TOL 2002) ammattikorkeakoulut sijoittuvat korkeakoulujen ryhmään. Opettajatilastossa on muodostettu oppilaitosryhmät, joissa ammattikorkeakoulut ovat omana ryhmänään. Päättelyssä on jouduttu käyttämään eri apumuuttujia niiden ammattikorkeakoulujen osalta, joissa koulutuksenjärjestäjän tunnuksella järjestetään sekä ammatillista että ammattikorkeakouluopetusta. Näistäkin päättely joudutaan tekemään vain tapauksissa, joissa tiedot ovat samassa rekisterissä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa