De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Läroanstaltsgrupp

I näringsgrensindelningen (TOL 2002) placeras yrkeshögskolorna i gruppen för högskolor. I statistiken över lärare har man bildat läroanstaltsgrupper, där yrkeshögskolorna bildar en egen grupp. Vid slutledningen har man varit tvungen att använda olika hjälpvariabler för de yrkeshögskolors del där man med utbildningsanordnarens kod ordnar både yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Även för dessa är man tvungen att härleda bara de fall där uppgifterna finns i samma register.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa