Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Päiväpalkkainen

Päiväpalkkaiset palkansaajat kuuluvat metsäalan työehtosopimuksen piiriin. Päiväpalkkaisella palkansaajalla ansiot määräytyvät pääasiassa tehtyjen työpäivien mukaan. Päiväpalkkainen palkansaaja voi tehdä sekä päiväpalkkaista tehtyjen työpäivien mukaan maksettavaa työtä että tuntipalkkaista tehtyjen työtuntien mukaan maksettavaa työtä useita jaksoja kuukaudessa. Lisäksi päiväpalkkainen palkansaaja voi saada ansioita ei-tehdyltä työajalta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa