Dagsavlönad

Dagsavlönade löntagare omfattas av skogsbranschens kollektivavtal. Inkomsterna hos en dagsavlönad löntagare bestäms i huvudsak efter arbetade dagar. En dagsavlönad löntagare kan utföra ett dagsavlönat arbete som betalas på basis av arbetade dagar samt timavlönat arbete som betalas på basis av arbetade timmar flera perioder i månaden. Dessutom kan en dagsavlönad löntagare få inkomster för icke arbetad tid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa