Palvelut

Palvelut ovat sellaisen tuotannollisen toiminnan seurausta, joka muuttaa niitä kuluttavien yksiköiden olosuhteita tai edistää tuotteiden ja rahoitusvarojen vaihdantaa. Palvelut eivät yleensä ole erillisiä eriä, joihin voisi kohdistua omistusoikeuksia, ja yleensä palvelua ja palvelun tuottamista ei voi erottaa toisistaan. Palveluihin kuuluvat seuraavat erät:
a) Tuotannolliset palvelut
b) Huolto- ja korjauspalvelut, muualle luokittelemattomat
c) Kuljetus
d) Matkailu
e) Rakentaminen
f) Vakuutus- ja eläkepalvelut
g) Rahoituspalvelut
h) Henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut, muualle luokittelemattomat
i) Televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut
j) Muut liike-elämän palvelut
k) Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut
l) Julkisyhteisöjen tuottamat tavarat ja tarjoamat palvelut, muualle luokittelemattomatMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • IMF

Palvelut ovat sellaisen tuotannollisen toiminnan seurausta, joka muuttaa niitä kuluttavien yksiköiden olosuhteita tai edistää tuotteiden ja rahoitusvarojen vaihdantaa. Palvelut eivät yleensä ole erillisiä eriä, joihin voisi kohdistua omistusoikeuksia, ja yleensä palvelua ja palvelun tuottamista ei voi erottaa toisistaan.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa