De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tjänster

Tjänster är resultatet av en produktionsverksamhet som förändrar villkoren för de konsumerande enheterna eller som underlättar utbytet av produkter eller finansiella tillgångar. Tjänster är generellt sett inte separata enheter för vilka äganderätt kan fastställas och kan i allmänhet inte skiljas från frambringandet av tjänsten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Tjänster är resultatet av en produktionsverksamhet som förändrar villkoren för de konsumerande enheterna eller som underlättar utbytet av produkter eller finansiella tillgångar. Tjänster är generellt sett inte separata enheter för vilka äganderätt kan fastställas och kan i allmänhet inte skiljas från frambringandet av tjänsten. Tjänsterna omfattar följande poster:
a) Tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra
b) Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori
c) Transport
d) Resor
e) Bygg och anläggning
f) Försäkrings- och pensionstjänster
g) Finansiella tjänster
h) Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori
i) Telekommunikation, data- och informationstjänster
j) Andra affärstjänster
k) Personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster
l) Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategoriStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa