Informationstjänster

Omfattar tillhandahållande av nyheter, fotografier och reportage till media, databastjänster, optiska och tryckta media och portaler med söktjänst, direkta enskilda prenumerationer på tidningar och tidskrifter, övriga tjänster för produktion av innehåll på internet samt biblioteks- och arkivtjänster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa