Telekommunikationstjänster

Telekommunikationstjänster omfattar överföring av ljud, bilder eller annan information via telefon, telex, telegram, radiosändning eller kabel-tv och rundradiosändning, satellit, e-post, telefax osv., inklusive företagens nättjänster, telekonferenstjänster och stödtjänster. Värdet av den transporterade informationen ingår inte. Här ingår också tjänster för mobil telekommunikation, internetstamnätstjänster och onlineåtkomsttjänster, inklusive tillhandahållande av internetåtkomst.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa