Raideliikenteen kustannusindeksi

Raideliikenteen kustannusindeksi mittaa metro- ja raitiovaunuliikenteen harjoittamiseen liittyvien kustannustekijöiden hintakehitystä. Indeksi on Laspeyres-tyyppinen indeksi.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 30.6.2007

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa