Rangaistuslaitos

Rangaistuslaitoksia (laitostyyppejä) ovat vankilat, avolaitokset ja nuorisovankilat.

Vankilat ovat joko suljettuja laitoksia tai avovankiloita.

Avolaitoksia ovat avovankilat, työsiirtolat ja muut rangaistuslaitokset ja niiden osastot, jotka rikosseuraamusvirasto on määrännyt toimimaan avolaitoksina. Avovankilat ovat itsenäisiä laitoksia kun taas avovankilaosastot toimivat hallinnollisesti jonkin suljetun laitoksen alaisuudessa. Työsiirtolat perustetaan tiettyjä työkohteita varten. Työsiirtolatöinä restauroidaan useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita yhteistyössä museoviraston kanssa (mm. Suomenlinna) ja tehdään muita yhteiskunnallisesti tärkeitä rakennus- ja korjaustöitä.

Nuorisovankila on erityinen laitos tai laitoksen osasto.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 30.9.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Rangaistuslaitoksia (laitostyyppejä) ovat suljetut vankilat ja avolaitokset.

Avolaitoksia ovat avovankilat, avovankilaosastot ja työsiirtolat, jotka Rikosseuraamusvirasto on määrännyt toimimaan avolaitoksina. Avovankilat ovat itsenäisiä laitoksia, kun taas avovankilaosastot toimivat hallinnollisesti jonkin suljetun laitoksen alaisuudessa.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa