Regressiokerroin

Regressiokerroin on regressiosuoran riippumattomiin eli selittäviin muuttujiin liittyvä kerroin. Regressiokerroin ilmoittaa, kuinka tärkeä kukin riippumaton muuttuja on riippuvan muuttujan vaihtelun selittäjänä. Oleellinen seikka on se, että regressiokerroin kertoo riippumattoman muuttujan selitysosuuden muiden selittäjien vaikutuksen ollessa vakioitu. Esim. koulutusmuttujan regressiokerroin voi ilmaista sen tosiasian, että jokainen lisävuosi koulutustasossa nostaa henkilön kuukausituloja 200 eurolla sukupuolen ja iän ollessa vakioitu.

Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa