Talonrakentamisen myynnin määräindeksi

Talonrakentamisen myynnin määräindeksi mittaa toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon.

Indeksi julkaistaan kuukausittain. Alkuperäisen indeksisarjan lisäksi lasketaan kausitasoitettu- sekä trendisarja.

Indeksin laskenta perustuu deflatoituihin liikevaihtotietoihin. Deflaattorina käytetään Tilastokeskuksen uudisrakentamisen volyymi-indeksin laskennassa syntyvää hintaindeksiä.

Talonrakentamisen liikevaihtotiedot saadaan verohallinnon kausiveroaineistosta sekä Tilastokeskuksen myyntitiedustelun tiedoista.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa