Rakentamisen myynnin määräindeksi

Rakentamisen myynnin määräindeksi mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon.

Rakentamisen myynnin määräindeksit saadaan painottamalla yhteen talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen sekä erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määräindeksit. Painoina käytetään perusvuoden tuotannon jalostusarvoa.

Indeksi julkaistaan kuukausittain. Alkuperäisen indeksisarjan lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja sekä trendisarja.

Indeksin laskennassa käytetään verohallinnon yrityskohtaista kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen myyntitiedustelun tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa