Tarvikepanos

Tarvikepanos kuvaa rakennusalalla käytettyjen tarvikkeiden ja aineiden hintakehitystä suhteessa perusvuoden hintatasoon. Niiden seuranta perustuu rakennustarvikkeiden valmistajille, tukkukaupoille ja vähittäismyyjille kohdistettavaaan kuukausittaiseen kyselyyn.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Tarvikepanokset kuvaavat rakennusalalla käytettyjen tarvikkeiden ja aineiden hintojen kehitystä. Kustannustiedot saadaan pääsääntöisesti tavarantoimittajilta. Hintatiedot pyritään keräämään niin, että ne ovat koko maan osalta kattavia, todellisia myyntihintoja.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.1999

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa