De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Materialinsats

Materialinsatsen beskriver prisutvecklingen gällande material och förnödenheter som används inom byggbranschen i förhållandet till basårets prisnivå. Uppföljningen av materialinsatser bygger på en månatlig enkät till tillverkare, partihandlare och detaljförsäljare.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Materialinsatser beskriver prisutvecklingen gällande material och förnödenheter som används inom byggbranschen. Uppgifter om kostnader fås i huvudsak av varuleverantörerna. Syftet är att samla in prisuppgifterna så att de är faktiska, täckande försäljningspriser för hela landet.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.1999

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa