Tavoiteperusjoukko

Tavoiteperusjoukko on kohdejoukko (populaatio), johon tutkimustulokset halutaan yleistää, esim. kaikki 15 vuotta täyttäneet suomalaiset tai työikäinen väestö.

Aina ei ole kuitenkaan käytettävissä sellaista otantakehikkoa, esim. postituslistaa tai puhelinluetteloa, joka peittäisi kaikki tavoiteperusjoukon alkiot. Tällöin tutkimuksen käytössä oleva listaus kohteista, jota kutsutaan myös kehikkoperusjoukoksi, on eri asia kuin tavoiteperusjoukko.

Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa