Tiedonantoyksikkö

Tiedonantoyksiköllä tarkoitetaan sitä yksikköä, joka antaa tarvittavat tiedot. Se voi olla yksittäinen henkilö, kotitalous, yritys tai yrityksen toimipaikka taikka yhteisö, joka kuuluu tiedonkeruun perusjoukkoon.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Teollisuuden hyödyketilastossa tiedonantoyksikkönä on yritys tai yrityksen toimipaikka, jonka pääasiallinen toimiala on teollisuus (B Kaivostoiminta ja louhinta tai C Teollisuus). Täten myös ei-teollisten yritysten toimipaikat, jotka harjoittavat teollista toimintaa, kuuluvat tiedusteluun.

Tuotantotiedustelun yritykset ja toimipaikat on valittu siten, että EU:n PRODCOM-asetuksen säätämä edustavuusvaatimus täyttyisi, eli vähintään 90 % kunkin teollisuuden toimialan tuotannon arvosta on sisällyttävä tilastoon. Täten teollisuuden tuotantotiedot kerätään pääsääntöisesti kaikilta vähintään 10 henkilön yritysten toimipaikoilta. Lisäksi joillakin teollisuuden toimialoilla tiedusteluun kuuluu myös tätä pienempien yritysten toimipaikkoja, jotta EU:n edustavuuskriteeri täyttyisi. Tarkemmin tiedustelun kehikko, tiedustelujoukko ja siihen sisältyvä otososa on kuvattu tilaston laatuselosteessa, kohdassa 2 Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus (vain suomeksi).

Tiedot aineista ja tarvikkeista, niiden ostoista ja kokonaiskäytöstä, kysytään eri tiedustelulomakkeella kaikilta vähintään 20 henkilön yritysten toimipaikoilta teollisuudessa. Muutenkaan tiedonantajien ilmoittamat aine- ja tarviketiedot eivät ole yhtä kattavat kuin tuotantotiedot, koska aine- ja tarviketietojen täyttöohjeissa pyydetään ilmoittamaan ostot ainakin 80-prosenttisesti sekä kokonaiskäyttö 100-prosenttisesti niissä nimikkeissä, joissa kokonaiskäyttö kysytään. Eli tiedonantoyksiköiltä halutaan tietää ainakin tärkeimmät tuotannossa käytetyt aineet ja tarvikkeet kalenterivuoden aikana.

Aine- ja tarviketiedot kerätään nykyisin vain parittomilta tilastovuosilta tilastovuodesta 2013 lähtien. Ensimmäinen tiedustelusta väliin jäävä vuosi oli siten tilastovuosi 2014.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Hyödyketilastossa tiedonantoyksikkönä on yritys tai yrityksen toimipaikka, jonka pääasiallinen toimiala on teollisuus (C Kaivostoiminta ja louhinta tai D Teollisuus). Täten myös ei-teollisten yritysten toimipaikat, jotka harjoittavat teollista toimintaa, kuuluvat tiedusteluun.

Tiedustelun toimipaikat on valittu siten, että EU:n PRODCOM-asetuksen säätämä edustavuusvaatimus täyttyisi eli vähintään 90 % kunkin toimialan tuotannon arvosta on sisällyttävä tilastoon. Täten tuotantotiedot kerätään pääsääntöisesti kaikilta vähintään 10 työntekijän yritysten toimipaikoilta. Lisäksi joillakin toimialoilla tiedusteluun kuuluu myös tätä pienempien yritysten toimipaikkoja, jotta EU:n edustavuuskriteeri täyttyisi. Tiedot aineista ja tarvikkeista kysytään kaikilta vähintään 20 työntekijän yritysten toimipaikoilta.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 31.12.2007

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa