Valtion tulovero

Tuloveroa maksetaan valtiolle ansiotulosta verotettavan tulon suuruuden perusteella. Tulovero ansiotulosta määräytyy progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Tulovero pääomatulosta määräytyy suhteellisen pääomaverokannan mukaan, joka esimerkiksi vuosina 1993 - 95 oli 25 prosenttia, vuosina 1996 - 1999 28 prosenttia, vuodesta 2000 lähtien 29 prosenttia ja vuodesta 2005 alkaen jälleen 28 prosenttia. Varallisuusveroa ei vuodesta lähtien 2006 enää peritä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Tuloveroa maksetaan valtiolle ansiotulosta verotettavan tulon suuruuden perusteella. Tulovero ansiotulosta määräytyy progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Tulovero pääomatulosta määräytyy suhteellisen pääomaverokannan mukaan, joka esimerkiksi vuosina 1993 - 95 oli 25 prosenttia, vuosina 1996 - 1999 28 prosenttia, vuodesta 2000 lähtien 29 prosenttia ja vuodesta 2005 alkaen jälleen 28 prosenttia. Varallisuusveroa maksetaan valtiolle verotettavan varallisuuden arvon mukaan.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1993 - 31.12.2005

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa