Tuotantosuunta

Maatilan tuotantosuunta määräytyy siten, että kyseisistä tuotteista saatujen tulojen osuus kotieläin- ja kasvinviljelytuotteiden myyntitulojen sekä sivuansiotoiminnan tulojen yhteissummasta on yli 65 prosenttia. Niissä tapauksissa, joissa tuloja ei ole ollut, on tuotantosuunnan määrittelyssä hyödynnetty maaseutuelinkeinorekisterissä olleita tuotantosuuntia.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa