Produktionsinriktning

En gårdsbruksenhets produktionsinriktning bestäms enligt de produkter som står för 65 procent av de totala försäljningsintäkterna från husdjurs- och växtodling samt binäringsintäkterna. I de fall där det inte funnits några inkomster har man vid bestämningen av produktionsinriktning använt produktionsiriktningen enligt lantbruksnäringsgrensregistret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa