Työkyvytön

Työkyvyttömäksi luetaan työvoimaan kuulumattomat 15-64 -vuotiaat henkilöt, jotka pitkään jatkuneen sairauden tai vamman vuoksi eivät ole työssä tai opiskele. Työkyvyttömiksi luokitellaan myös työvoiman ulkopuoliset työkyvyttömyyseläkkeensaajat.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1959 - 31.12.2007

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa