Begrepp
Arbetsoförmögen


Till kategorin arbetsoförmögna räknas personer i åldern 15-64 år som på grund av långvarig sjukdom eller skada inte är i arbete eller bedriver studier. Som arbetsoförmögna klassificeras även invalid- eller invaliditetspensionärer som inte hör till arbetskraften.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa