Työpanos

Työpanos kuvaa rakentamisen työkustannusten kehitystä suhteessa perusvuoden tasoon. Niiden seuranta perustuu rakennusalan säänöllisen työajan keskituntiansioihin ja työehtosopimusten mukaisiin välillisiin työvoimakustannuksiin sekä ansion kehitysarvioihin.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Työkustannusmuuttujana käytetyt työpanokset kuvaavat rakennusalan keskituntitason kehitystä, ja todellisuudessa maksettuja palkkoja. Palkkatietoihin lisätään lakisääteiset ja sopimuksien mukaiset sosiaalikulut.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.1999

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa